Wij zijn CO2-neutraal en daar zijn we trots op!

CSR

De toename van de CO2-emissie is een groeiend probleem waar wij met z'n allen aan bijdragen. Het verbranden van kolen, aardolie en gas levert 81% van de energie die wereldwijd nodig is, maar produceert jaarlijks ook bijna 37 miljard ton koolstofdioxide (CO2). CO2 is een broeikasgas dat wordt uitgestoten door onze verwarmingen, verbrandingsmotoren en fabrieken. Het is een gas dat opwarming van de aarde en ongewenste klimaatveranderingen veroorzaakt. Wat kunnen wij als bedrijf doen om onze CO2-voetafdruk te neutraliseren?

Eden Springs is actief op meerdere markten in Europa en respecteert de spelregels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn betrokken bij milieukwesties omdat wij de natuur willen beschermen en grondstoffen op een verantwoorde wijze willen gebruiken. Gedurende het productieproces is er netto geen uitstoot van koolstofdioxide. Eden Springs heeft de status CarbonNeutral® verworven op alle Europese markten waar het bedrijf actief is.

HOE HEBBEN WIJ ONZE CO2-VOETFADRUK VASTGESTELD?

Sinds 2010 werken wij eraan om de uitwerking van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te verminderen door na te gaan wat een effect heeft op de uitstoot van CO2 en door interne procedures toe te passen. Wij hebben onderzoek gedaan naar onze energiebronnen en ons energieverbruik, we hebben het brandstofverbruik van onze voertuigen geanalyseerd en onderzocht hoe onze werknemers naar hun werk komen en of zij gebruik maken van de auto, hoe vaak zij het vliegtuig nemen voor zakelijke reizen, welk soort kantooruitrusting wij gebruiken, etc. Met deze gegevens kunnen wij onze CO2-uitstoot berekenen.

Wat betekent het CarbonNeutral® te zijn?

In 2018 hebben wij de onvermijdelijke uitstoot van CO2 gecompenseerd door de aankoop van CO2-rechten en deelname aan CO2-compensatieprogramma's. De financiële tegenwaarde van CO2-rechten investeren wij in heel Europa in hernieuwbare energie. Door onze netto uitstoot terug te brengen tot nul, hebben wij 140.000 ton CO2 in Europa gecompenseerd. Dit komt neer op 1,6 miljoen retourvluchten Londen-Berlijn. In Polen is de verlaging opgelopen tot maar liefst 14.974 ton CO2

100% hernieuwbare energie

Wij investeren ook in hernieuwbare energie om volledig te voorzien in onze behoefte aan elektriciteit. Wij hebben het energieverbruik in onze kantoren, magazijnen en fabrieken berekend en als CarbonNeutral® bedrijf kopen we de benodigde energie in de vorm van groene stroom. Wij steunen milieuvriendelijke bronnen van hernieuwbare energie in heel Europa, wat blijkt uit onze Europese Garanties van Oorsprong (GO’s) en het keurmerk voor CO2-neutrale stroom. In 2018 hebben we in Polen het equivalent van 2,702 MW groene stroom ingekocht.

Wat kunnen wij als bedrijf doen om onze CO2-voetafdruk te neutraliseren? Tijdens zijn gewone dagelijkse leven is iedere burger van de Europese Unie jaarlijks verantwoordelijk voor een uitstoot van 7 ton CO2. En draagt daarmee bij aan de opwarming van de aarde en ongewenste klimaatveranderingen. Wat kunt u doen om in uw werkomgeving de uitstoot van CO2 te beperken?

  • Gebruik energiezuinige kantooruitrusting – energiezuinige apparaten gebruiken 60% minder energie dan de gebruikelijke apparatuur
  • Maak indien mogelijk gebruik van milieuvriendelijke manieren van vervoer en doe mee aan virtuele bijeenkomsten om zakenreizen te voorkomen. Een beperkt gebruik van auto of vliegtuig kan de uitstoot met 20% verlagen. 
  • Als een zakenreis nodig is, boek dan een kamer in een milieuvriendelijk hotel dat bespaart op energie. Dit kan de uitstoot met enkele procenten verlagen.
  • Benut elektronische apparatuur om het gebruik van papier te verminderen. Denk daarbij aan internet, e-mail en e-facturatie. Installeer energiezuinige lampen op de werkplek. Hergebruik en recycle alle kantoormaterialen en -apparatuur.
  • Het gebruik van plastic wegwerpbestek en -bekers vermijden. Kies voor kartonnen bestek en bekers en als u toch plastic gebruikt, gooi dit dan na gebruik in de speciale afvalbakken voor recycleerbare materialen.
  • Wees u bewust van milieukwesties en kies voor waterkoelers van Eden. Kies voor een leidinwaterkoeler of een fleswaterkoeler.