Privacy- en cookiebeleid

Laatste update: april 2018

 

1. INLEIDING

Dit Privacy- en cookiebeleid (hierna te noemen het "Privacybeleid") bevat gedetailleerde informatie over hoe Eden Springs Netherlands (hierna te noemen "EDEN") uw persoonsgegevens gebruikt en beschermt wanneer u door onze Website www.edensprings.nl (hierna te noemen de "Website") browset, en over uw rechten met betrekking hiertoe.

Dit Privacybeleid geldt voor de verwerking van persoonsgegevens die door u worden verstrekt of die door ons van u worden verkregen wanneer u de Website opent en gebruikt, of u dit nu doet om door de Website te browsen, onze producten of diensten te kopen, informatie bij ons aan te vragen, contact met ons op te nemen, een aanvraag in te dienen of gebruik te maken van de functies of diensten die op de Website beschikbaar zijn.

EDEN respecteert uw recht op privacy en houdt zich aan de huidige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Organieke Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, de evoluerende regelgeving daarvan en andere regelgeving die deze regelgeving in de toekomst zou kunnen wijzigen, aanvullen of vervangen, evenals aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“algemene verordening gegevensbescherming”), die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, en aan andere regels die deze in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen of aanvullen.

We raden u aan om ons Privacybeleid nauwkeurig door te nemen om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt wanneer u door de Website browset.

 

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke is de rechtspersoon die bepaalt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt en met welke middelen dit gebeurt. Met andere woorden: de verwerkingsverantwoordelijke beslist hoe en voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke voor dit Privacybeleid is EDEN: Eden Springs, S.A.U., gevestigd te Avenida del Sistema Solar, 7 Nave-D 28830, San Fernando de Henares · Madrid (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, deel 32517, blad 141, pagina B-210902; fiscaal identificatienummer (CIF) A62247879.

 

3. MET WIE KUNT U BINNEN EDEN CONTACT OPNEMEN OVER DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Als u vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen over de verwerking of bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen op een van de volgende manieren:

Verwerkingsverantwoordelijke: Eden Springs Netherlands

Postadres: Edelgasstraat 50, 2718 SX Zoetermeer

Telefoon: 0800 - 9040

Fax: 079 - 3636369

E-mail: GDPR@nl.edensprings.com

De Website via www.edensprings.nl.

 

4. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens bestaan uit informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR EDEN VERWERKT?

EDEN verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid vastgelegde doeleinden:

 1. Identificerende gegevens: voornaam, achternaam, identiteitsbewijs (fiscaal identificatienummer of -code, identificatienummer voor buitenlanders, paspoortnummer of verblijfsvergunning).
 2. Contactgegevens: postadres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer.
 3. Transactiegegevens: informatie over aankopen, bestellingen, contracten, facturering en incasso, betalingsmethoden, bankgegevens en andere gegevens die betrekking hebben op de transactie tussen u en ons.
 4. Elektronische gegevens: IP-adres, apparaattype en apparaat-ID, type en taal van de browser, via welk domein toegang tot de Website is verkregen, browsinginformatie, Websiteactiviteit.

EDEN verzamelt niet opzettelijk informatie over minderjarigen, behalve als hun ouders of voogden daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. U garandeert dat u ouder bent dan 16 jaar.  Als u weet of vermoedt dat EDEN over persoonsgegevens van minderjarigen beschikt, neem dan contact met ons op via: GDPR@nl.edensprings.com. Deze gegevens zullen vervolgens worden verwijderd.

 

6. VERZAMELEN EN VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS.

EDEN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt terwijl u interageert met onze Website, vooral wanneer u:

 • informatie of offertes bij ons aanvraagt voor onze producten en diensten;
 • zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • zich registreert voor onze Klantenzone of de toegang tot de Klantenzone vernieuwt;
 • checkt of een dienst beschikbaar is voor uw huis of locatie;
 • producten of diensten van EDEN aanschaft;
 • verzoekt om technische ondersteuning of om ondersteuning in verband met de diensten van EDEN;
 • ons uw CV toestuurt met als doel om deel te nemen aan wervingsprocedures.

U bent slechts verplicht om persoonsgegevens te verstrekken die EDEN nodig heeft om diensten aan u te leveren of om de functies van de Website die u hebt aangevraagd aan u beschikbaar te stellen.

Als u bijvoorbeeld de nieuwsbrief van EDEN wilt ontvangen, dan zult u uw emailadres aan ons moeten verstrekken. Als u informatie bij ons aanvraagt of als u wilt dat wij contact met u opnemen, moet u de contactgegevens aan ons verstrekken die nodig zijn om dit te doen. Als u een product of dienst wilt kopen die EDEN op zijn Website aanbiedt, zult u (naast andere gegevens) een postadres moeten opgeven waar wij uw bestelling naartoe kunnen sturen. Als u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

De velden die verplicht moeten worden ingevuld in de formulieren die op de Website beschikbaar zijn, zullen worden aangeduid met een asterisk (*). Als niet alle vereiste gegevens worden verstrekt of als wij een ongebruikelijke of onjuiste reactie ontvangen, zullen we niet in staat zijn uw aanvraag te verwerken of de daaraan gerelateerde dienst of functie aan u te leveren.

In elk geval staat u garant en bent u aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid en echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en belooft u deze up-to-date te houden.

U hoeft uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken om door de Website te kunnen browsen. Wel is het zo dat EDEN, afhankelijk van uw browserspecifieke instellingen, automatisch en via cookies de volgende gegevens verzamelt als u onze Website bezoekt:  IP-adres, apparaattype en apparaat-ID, type en taal van de browser, via welk domein toegang tot de Website is verkregen, browsinginformatie, Websiteactiviteit. Meer informatie vindt u in deel 12 van dit Privacybeleid: "GEBRUIK VAN COOKIES".

 

7. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS? DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASIS VOOR GEGEVENSVERWERKING

Over het algemeen worden de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die wij van u verkrijgen gebruikt om uw aanvragen en transacties te verwerken, om diensten van een goede kwaliteit aan u te leveren en om u op de hoogte te houden van kansen die volgens ons voor u interessant kunnen zijn.

Hieronder volgt een overzicht van de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken:

 1. Om de door u opgevraagde informatie aan u te verstrekken, waaronder offertes voor producten en diensten. In dit geval vormt uw toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens.
 2. Om u onze nieuwsbrief te sturen met informatie, acties, campagnes en nieuws over producten en diensten van Eden Group en over producten en diensten van derden die door EDEN op de markt worden gebracht en gedistribueerd. In dit geval vormt uw toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens.
 3. Om te checken of een dienst beschikbaar is bij u thuis of op uw locatie. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is in dit geval de noodzaak om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.
 4. Om u als klant te registreren, uw transacties te verwerken, de contractuele relatie met u te beheren, u toegang te geven tot de zone voor particuliere klanten, u relevante informatie toe te sturen over producten en diensten, evenals berichten over levering, onderhoud, facturering, incasso’s en betalingen, verwerking van transacties en betalingsmethoden en overige serviceberichten of berichten met betrekking tot uw contract en transacties, het beheer van loyaliteitsprogramma’s, kortingen en acties, en om enquêtes te houden over tevredenheid of enquêtes over producten en diensten die door EDEN op de markt worden gebracht en gedistribueerd. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is in dit geval,  als u een particuliere klant bent, de uitvoering van het verkoopcontract voor het product of het leveringscontract voor de dienst die met EDEN is gesloten; als u een zakelijke klant bent, is de wettelijke basis ons legitieme belang in het contracteren en verlenen van diensten aan het bedrijf waar u in dienst bent of waar u diensten aan levert.
 5. Om een account aan te maken zodat u toegang krijgt tot de Klantenzone, om de toegang tot de Klantenzone te vernieuwen en om u toegang te verschaffen tot de informatie en diensten die daarbinnen beschikbaar zijn: informatie over uw klantenaccount, facturen en betalingen, bestellingen, informatie over producten en diensten die door EDEN op de markt worden gebracht en gedistribueerd, en over het beheer van loyaliteitsprogramma’s, kortingen en acties. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is in dit geval, als u een particuliere klant bent, de uitvoering van de overeenkomst tot verkoop van producten of levering van diensten die met EDEN is gesloten; als u een zakelijke klant bent, is de wettelijke basis ons legitieme belang in het contracteren en verlenen van diensten aan het bedrijf waar u in dienst bent of waar u diensten aan levert.
 6. Om te reageren op verzoeken om technische ondersteuning of ondersteuning in verband met de diensten van EDEN. In dit geval vormt uw toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens.
 7. Om uw gegevens op te slaan en contact met u op te nemen aangaande wervings- en selectieprocedures bij Eden Springs en om uw deelname aan die procedures te beheren. In dit geval vormt uw toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens.
 8. Om u, als u hiervoor toestemming geeft, via telefoon, post, email, SMS en MMS marketingberichten te sturen over onze producten en diensten en over producten en diensten van derden die door EDEN op de markt worden gebracht en gedistribueerd, evenals onze publicaties, opiniepeilingen, promotie- en reclame-informatie, coupons, aanbiedingen (inclusief gepersonaliseerde aanbiedingen) en aanbevelingen van onze producten en diensten en van producten en diensten van derden die door EDEN op de markt worden gebracht en gedistribueerd, in overeenstemming met uw interesses en op basis van een door ons ontwikkeld profiel. In dit geval vormt uw toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens.
 9. Om de veiligheid van onze Website en van de gegevens te garanderen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is in dit geval het legitieme belang om een veilige omgeving te creëren en te voorkomen dat de systemen van EDEN en de gegevens van gebruikers beschadigd raken, of dat er ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van de systemen van EDEN en de gegevens van gebruikers plaatsvindt.
 10. Voor interne managementdoeleinden: planning, middelentoewijzing, beleidsontwikkeling, kwaliteitsverbetering, strategische analyse, marketing en commerciële ontwikkeling, monitoring, audit, evaluatie en rapportage. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is in dit geval ons legitieme belang om de ontwikkeling van onze onderneming te begrijpen en te analyseren, onze producten en diensten te verbeteren en te zoeken naar manieren om onze onderneming te ontwikkelen en te versterken.
 11. Voor de doeleinden van het gebruik van cookies verwijzen we u naar deel 12 van dit Privacybeleid: "GEBRUIK VAN COOKIES". In dit geval vormt uw toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens.

Als toestemming de basis voor gegevensverwerking vormt, kunt u deze op elk moment intrekken door een bericht naar GDPR@nl.edensprings.com te sturen, waarbij u een kopie toevoegt van uw nationale ID-nummer of van een document waaruit uw identiteit blijkt, aangeeft op welk adres u correspondentie wilt ontvangen en de gegevens verstrekt die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken. U kunt altijd contact met ons opnemen via een van de kanalen die vermeld staan in deel 3 van dit Privacybeleid.

Bedenk dat het ontvangen van marketinginformatie niet essentieel is om onze relatie met u in stand te houden. Als u liever geen marketingberichten ontvangt, kunt u dit op elk moment aan ons doorgeven via de aangegeven kanalen, of u afmelden via de link die voor dit doel is opgenomen in de marketingberichten die u via email ontvangt, of – als u de berichten op een andere manier ontvangt – via de hiervoor bedoelde procedure.

In hoeverre is besluitvorming geautomatiseerd?

EDEN maakt geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen om een contractuele relatie met u aan te gaan, te ontwikkelen of te beëindigen. Mochten wij in een specifiek geval van deze processen gebruikmaken, dan brengen wij u hiervan op de hoogte, vertellen wij u welke rechten u op dit gebied hebt en voldoen wij aan onze wettelijke plichten in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Zullen jullie gebruikmaken van profilering?

Om u producten en/of diensten aan te kunnen bieden in overeenstemming met uw interesses en om uw gebruikerservaring te verbeteren, kunnen wij een "commercieel profiel” ontwikkelen op basis van de verstrekte informatie. Geautomatiseerde besluiten zullen echter niet op grond van dit profiel worden genomen.

 

8. MET WIE ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

We gebruiken persoonsgegevens, geven deze door en delen ze met derden uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden in dit Privacybeleid. EDEN verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt ze uitsluitend aan personen of entiteiten als u ons hiertoe van tevoren toestemming hebt gegeven of als gevolg van of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving als deze toestemming niet nodig is om een bepaalde doorgifte te doen.

We zullen uw persoonsgegevens met derden delen of derden toegang geven tot uw persoonsgegevens als dit nodig is om een van de hieronder beschreven doelen te bereiken. Wij zullen dit doen in overeenstemming met de huidige wetgeving:

a. Onze leveranciers. EDEN zal uw persoonsgegevens verstrekken aan of toegankelijk maken voor bedrijven die op grond van een contract diensten aan ons leveren als dit nodig is om een van de doelen te bereiken die beschreven zijn in deel 7 van dit Privacybeleid: IT- en webplatformdiensten, beheer van bestellingen en verzending, verwerking van betalingen, emaildistributie, callcenters, webpositioneringsdiensten, marketing, marktanalyse en organisatie van promotiecampagnes. Als deze dienstverleners toegang tot uw persoonsgegevens moeten krijgen, zullen zij deze uitsluitend gebruiken om een dienst aan ons te verlenen en daarbij uitsluitend handelen in overeenstemming met onze instructies. We eisen ook van hen dat zij de gegevens als vertrouwelijk behandelen en beveiligd houden en dat zij de gegevens teruggeven of vernietigen als zij ze niet langer nodig hebben.

b. Wettelijke verplichtingen: EDEN kan uw persoonsgegevens verstrekken als de doorgifte nodig is om aan een wettelijke plicht te voldoen, zoals bij de doorgifte aan bevoegde autoriteiten, rechters en rechtbanken. Dit betekent onder meer dat EDEN gehoor geeft aan verzoeken die door autoriteiten worden gedaan in overeenstemming met wet 10/2010 van 28 april betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

c. Bedrijven van de Eden Group: EDEN zal toegang tot uw persoonsgegevens verlenen aan bedrijven die deel uitmaken van de Eden Group in de EU die diensten aan ons leveren en optreden als gegevensverwerker, voor de doelen die beschreven zijn in deel 7.j van dit Privacybeleid.

d. Internationale doorgifte van gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar een in Israël gevestigd bedrijf dat deel uitmaakt van de Eden Group en dat technologische diensten, IT-ondersteunings- en -onderhoudsdiensten aan ons levert en optreedt als gegevensverwerker. We wijzen u erop dat Israël een land is dat een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens garandeert krachtens het besluit van de Europese Commissie van 31 januari 2011 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad over de passende bescherming van persoonsgegevens door de staat Israël met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

 

9. WELKE MAATREGELEN NEMEN WIJ OM UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE HOUDEN?

EDEN neemt passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de huidige regelgeving om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, vernietiging, verlies, onopzettelijke of onrechtmatige wijziging, bekendmaking of ongeautoriseerde toegang, waaronder maatregelen die nodig zijn om vermeende inbreuken met betrekking tot persoonsgegevens aan te pakken.

De Website heeft een loginsysteem met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen via het loginsysteem toegang krijgen tot de particuliere Klantenzone. EDEN zal deze gegevens nooit gebruiken voor enig doel anders dan het onderhoud van de genoemde Klantenzone, om de zakelijke relatie met u te beheren en om diensten aan te bieden die in de Klantenzone beschikbaar zijn.

U stemt ermee in de gebruikersnaam met gepaste zorgvuldigheid te bewaren en te gebruiken. Het gebruik van het wachtwoord is persoonlijk en niet-overdraagbaar en het is niet toegestaan het wachtwoord door te geven aan derden, zelfs niet tijdelijk. Wat dit betreft moet u de nodige maatregelen nemen om uw wachtwoord veilig te stellen, zodat het niet door derden kan worden gebruikt. U bent dan ook volledig aansprakelijk voor het gebruik van uw wachtwoord en EDEN is hiervan volledig gevrijwaard.

Als u weet of vermoedt dat uw wachtwoord door derden wordt gebruikt of dat persoonsgegevens wellicht worden misbruikt of ingezien zonder autorisatie, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten via een van de kanalen die vermeld staan in deel 3 van dit Privacybeleid.

 

10. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

EDEN zal uw persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd die nodig is om de doelen waarvoor ze zijn verzameld te bereiken, of zolang u niet uw recht op uitwissing of uw recht om uw toestemming in te trekken uitoefent.

Daarna zullen de gegevens worden verwijderd, tenzij de wet een langere bewaartermijn vereist of toestaat (bijvoorbeeld voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering). In dat laatste geval zullen ze zolang als nodig is afdoende geblokkeerd worden bewaard totdat ze worden verwijderd.

We hanteren de volgende criteria om een passende bewaartermijn voor uw gegevens vast te stellen:

 1. De gegevens die nodig zijn om de door u opgevraagde informatie aan u te verstrekken, waaronder offertes voor producten en diensten, zullen worden bewaard zolang als nodig is om die aanvragen in behandeling te nemen en te verwerken, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.
 2. De gegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief toe te sturen zullen worden bewaard zolang u niet uw toestemming intrekt of aan ons doorgeeft dat u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.
 3. De gegevens voor het registreren in onze Klantenzone zullen worden bewaard gedurende de looptijd van het contract met EDEN zolang u zich niet afmeldt voor de particuliere zone, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.
 4. De gegevens die nodig zijn om te checken of de dienst beschikbaar is bij u thuis of op uw locatie zullen worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor deze doeleinden, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.
 5. De gegevens die te maken hebben met de aankoop van producten en diensten van EDEN in het kader van een contractuele relatie zullen worden bewaard gedurende de looptijd van het contract met EDEN of zolang als nodig is om de rechten uit te oefenen en de verplichtingen na te komen die uit het contract met EDEN voortvloeien, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.
 6. De gegevens die nodig zijn om uw verzoeken om technische ondersteuning of verzoeken in verband met producten en diensten van EDEN in behandeling te nemen zullen worden bewaard zolang als nodig is om die aanvragen in behandeling te nemen en te verwerken, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.
 7. Als u ermee instemt om marketingberichten te ontvangen, zullen uw gegevens worden bewaard zolang u niet uw toestemming intrekt of aan ons doorgeeft dat u deze berichten niet langer wilt ontvangen, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.
 8. De gegevens die verstuurd zijn met het vooruitzicht op deelname aan wervings- en selectieprocedures zullen over het algemeen worden bewaard gedurende 3 jaar, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd.
 9. Als er cookies op uw apparaat worden geplaatst, zullen de gegevens worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke eisen en de aanbevelingen die door de bevoegde autoriteiten worden gedaan.

 

11. WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Volgens de toepasselijke wetgeving hebt u bepaalde rechten wat betreft het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Deze rechten zijn:

 1. Recht op informatie: U hebt het recht om op een beknopte, transparante, begrijpelijke en toegankelijke wijze en in duidelijke en eenvoudige taal geïnformeerd te worden over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. Recht op inzage: U hebt het recht om ons op elk moment te verzoeken om aan u te bevestigen of wij bezig zijn uw persoonsgegevens te verwerken, om u inzage te bieden in deze gegevens en in de informatie over de verwerking ervan, en om een kopie van deze gegevens te verkrijgen. Wij zullen deze kopie van uw persoonsgegevens kosteloos aan u verstrekken, maar als u meer kopieën aanvraagt, zullen we hiervoor mogelijk een redelijke vergoeding vragen die gebaseerd is op de administratieve kosten. Wij kunnen u om een identiteitsbewijs vragen of meer gegevens van u eisen die nodig zijn om uw verzoek in behandeling te nemen.
 3. Recht op correctie: U hebt het recht om rectificatie van onjuiste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens over u te verzoeken. U kunt ook verzoeken om aanvulling van eventuele onvolledige persoonsgegevens, bijvoorbeeld door een aanvullende mededeling te verstrekken.
 4. Recht op uitwissing: U hebt het recht om uitwissing van uw persoonsgegevens te verzoeken onder andere wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en verwerkt. Dit is echter geen absoluut recht, dus EDEN kan de gegevens afdoende geblokkeerd blijven bewaren in gevallen die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgelegd.
 5. Recht op beperking van verwerking: U hebt het recht ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat we de gegevens voortaan wel kunnen bewaren, maar niet kunnen doorgaan met de verwerking ervan als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  - u betwist de juistheid van de gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van genoemde gegevens te verifiëren;
  - de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de gegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  - EDEN heeft de gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
  - u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van EDEN zwaarder wegen dan die van u.
 6. Recht op dataportabiliteit: U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat door te laten geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht wordt toegepast als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming of op de uitvoering van een contract, en als de genoemde verwerking geautomatiseerd plaatsvindt.
 7. Recht om bezwaar te maken: Dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder tegen profilering. We zullen uw gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden aantonen voor de verwerking of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
 8. Recht om toestemming in te trekken: Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken in verband met bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld met het doel om u marketinginformatie toe te sturen), dan kunt u die toestemming op elk moment intrekken.
 9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming. De gegevens van dit bureau kunt u vinden op http://www.agpd.es.

U kunt uw rechten uitoefenen door een bericht naar GDPR@nl.edensprings.com te sturen, waarbij u een kopie toevoegt van uw nationale ID-kaart of van een document waaruit uw identiteit blijkt, aangeeft op welk adres u correspondentie wilt ontvangen en de gegevens verstrekt die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken.

Als u de toestemming wilt intrekken die u hebt gegeven om marketingberichten te ontvangen, kunt u dit op elk moment aan ons doorgeven via de aangegeven kanalen, of u afmelden via de link die voor dit doel is opgenomen in de marketingberichten die u via email ontvangt, of – als u de berichten op een andere manier ontvangt – via de hiervoor bedoelde procedure.

Als de verzoeken die u doet kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, vooral gezien de repetitieve aard ervan, dan kunnen we ofwel een redelijke vergoeding in rekening brengen vanwege de nodige administratieve kosten, of niet ingaan op het verzoek.

Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact met ons opnemen via een van de kanalen die vermeld staan in deel 3 van dit Privacybeleid.

 

12. GEBRUIK VAN COOKIES

Dankzij cookies kunnen we onder andere uw voorkeuren onthouden en u herkennen bij toekomstige bezoeken. Dit is mogelijk doordat bepaalde informatie op uw apparaat wordt opgeslagen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestand dat op een apparaat van een gebruiker worden gedownload met het doel om gegevens op te slaan en dat bijgewerkt en hersteld kan worden door de entiteit die verantwoordelijk is voor de plaatsing ervan.

Als u de Website opent en toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, dan worden kleine bestanden met informatie op uw apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon enz.) geplaatst. Deze bestanden (d.w.z. de cookies) maken deel uit van de technologie die nodig is om de Website goed te laten functioneren en zijn niet per definitie schadelijk.

Cookies worden op uw apparaat geplaatst en opgeslagen en maken het mogelijk uw internetactiviteit te volgen.

U kunt cookies volledig uitschakelen in uw browserinstellingen. U kunt cookies uitschakelen, maar de Website of bepaalde delen ervan zullen misschien niet goed werken.

Welke typen cookies gebruiken we?

Afhankelijk van de entiteit die ze beheert, onderscheiden we de volgende soorten cookies:

 • Directe cookies (first-party cookies): dit zijn cookies die naar het apparaat van de gebruiker worden verzonden vanuit een computer die of een domein dat door de webuitgever zelf wordt beheerd en vanwaaruit de door de gebruiker aangevraagde dienst wordt geleverd.
 • Indirecte cookies (third-party cookies): deze cookies worden naar het apparaat van de gebruiker verzonden vanuit een computer die of een domein dat niet wordt beheerd door de webuitgever, maar door een andere entiteit die de uit cookies verkregen gegevens verwerkt.

De Website maakt gebruik van zowel directe als indirecte cookies.

Cookies onderverdeeld naar duur van inschakeling:

 • Sessiecookies: dit type cookies is ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker door een webpagina browset. Ze worden vaak gebruikt om informatie op te slaan die alleen nuttig is om een dienst aan te bieden die slechts eenmalig door de gebruiker wordt aangevraagd (bijv. een lijst van gekochte producten).
 • Permanente cookies: een type cookies waarin gegevens op het apparaat blijven opgeslagen en ingezien en verwerkt kunnen worden gedurende een periode die is vastgesteld door de organisatie die verantwoordelijk is voor de cookies. Dit kan variëren van enkele minuten tot jaren.

De Website maakt gebruik van zowel permanente cookies als sessiecookies.

Waar gebruikt de Website cookies voor?

 • Technische cookies: dankzij deze cookies kan de gebruiker door een website, platform of applicatie browsen en verschillende opties of diensten daarbinnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het beheren van traffic en communicatie van gegevens, het identificeren van de sessie, het verkrijgen van toegang tot afgeschermde zones, het onthouden van de items van een bestelling, het uitvoeren van een aankoopproces, het aanvragen van registratie of deelname aan een evenement, het gebruikmaken van beveiligingsfuncties tijdens het browsen, het opslaan van content om video of audio te delen, of het delen van content via social media.
 • Customization cookies: deze cookies stellen de gebruiker in staat om toegang tot de dienst te krijgen met een aantal algemene functies die vooraf zijn gedefinieerd aan de hand van bepaalde criteria op het apparaat van de gebruiker. Denk aan de taal, het type browser dat gebruikt wordt om toegang tot de dienst te verkrijgen, of aan de regionale configuratie die aangeeft vanwaaruit toegang tot de dienst wordt verkregen, enz.
 • Analytische cookies: deze cookies stellen de entiteit die er verantwoordelijk voor is in staat om het gedrag van de gebruikers van de websites waar zij mee verbonden zijn te volgen en te analyseren. De informatie die via dit type cookies wordt verzameld wordt gebruikt om de activiteit van websites, applicaties en platforms te meten en browserprofielen van de gebruikers van die websites, applicaties en platforms vast te stellen met als doel verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van de gegevens over de manier dat de gebruikers van de diensten gebruikmaken.
 • Reclamecookies: deze cookies maken het mogelijk om de reclameruimte die de uitgever, waar passend, heeft opgenomen in een website, applicatie of platform vanwaaruit de aangevraagde dienst wordt geleverd, zo effectief mogelijk te beheren op basis van criteria zoals de gepubliceerde content of de frequentie waarmee de reclame wordt weergegeven.
 • Gedragsgerichte reclamecookies: deze cookies maken het mogelijk om de reclameruimte die de uitgever, waar passend, heeft opgenomen in een website, applicatie of platform vanwaaruit de aangevraagde dienst wordt geleverd, zo effectief mogelijk te beheren. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van de gebruiker, die verkregen wordt door hun surfgedrag continu te monitoren. Hierdoor kan een specifiek profiel worden ontwikkeld om reclame te tonen op basis van dit profiel.

De Website gebruikt cookies voor de hierboven genoemde doeleinden.

In de tabel hieronder vindt u informatie over de cookies die op de Website worden gebruikt:

We maken gebruik van de remarketing tool van Google AdWords. Deze tool maakt het mogelijk om reclame op het contentnetwerk van Google te publiceren op basis van eerdere bezoeken van gebruikers aan onze Website. Om dit te bereiken is in sommige pagina’s van de Website een code opgenomen, de zogeheten \"remarketing tag\". Dankzij deze tags kunnen uw browsercookies worden gelezen en ingesteld om te bepalen welk type specifieke reclame aan de gebruiker zal worden getoond, op basis van elementen met betrekking tot uw bezoek aan onze Website. Denk aan de gekozen browsingroute, waar u hebt gesurft, welke specifieke pagina’s u hebt bezocht of welke acties u daar hebt verricht. De remarketinglijsten die op deze manier ontstaan worden bewaard in een database op de servers van Google, waar alle cookie-ID’s worden opgeslagen die aan elke lijst of interessecategorie gerelateerd zijn. De verkregen informatie maakt het uitsluitend mogelijk om een specifieke browser te identificeren. Het is voor Google niet mogelijk om uitsluitend met behulp van deze informatie de specifieke gebruiker te identificeren.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd. Het kan echter gebeuren dat bepaalde functies of diensten van de Website zonder cookies niet goed werken. In de meeste browsers kunt u cookies volledig uitschakelen. U kunt op elk moment dus aangeven welke cookies u op deze Website wilt laten werken door uw browserinstellingen aan te passen. Meer informatie kunt u vinden in uw browserinstellingen. Hieronder vindt u de links naar de websites van de belangrijkste browsers:

 

13. WIJZIGINGEN

EDEN kan dit Privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan veranderingen in de Website of in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. EDEN zal in dat geval ruim op tijd contact met u opnemen via de gebruikelijke communicatiekanalen om u van de toepasselijke wijzigingen op de hoogte te stellen, en zal u het geactualiseerde privacybeleid toesturen.

De bijgewerkte en eerdere versies van het Privacybeleid kunnen altijd worden ingezien via de Website.