AWCN

Water drinken: voor een gezonde toekomst
Water drinken is gezond. Thuis, op reis en op het werk. Fris, schoon water drinkt u uit een watercooler. Dat is veilig en hygiënisch.

De Associatie Water Coolers Nederland (AWCN) is sinds 1995 de branchevereniging voor producenten en distributeurs van water en (waterleiding)coolers.

De AWCN heeft kwaliteit, veiligheid en hygiene hoog in het vaandel staan. Om al deze zaken goed te kunnen waarborgen, heeft de AWCN audit richtlijnen, trainingen en een Code of Practice ontwikkeld. Alle leden van de AWCN zijn gehouden aan deze Code en de auditrichtlijnen.

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Het is voor bedrijven belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun stakeholders. Zo krijgt een bedrijf inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

MVO:

Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P's.
Speelt een rol in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
Betekent dat een bedrijf afwegingen moet maken tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
Is voor ieder bedrijf anders. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
Is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.