Eden Carbon Neutral
Marktleider op het gebied van klimaatbescherming
Wij zijn trots een CarbonNeutral® bedrijf te zijn
Onze bijdrage

Wij staan voor het behoud van de natuur en

het gebruik van haar hulpbronnen op 

verantwoordelijke en milieubewuste wijze. 

Wij bieden milieuvriendelijke water- en

koffieoplossingen.

 

Carbon Neutral
Plastic voetafdruk

Eén van de belangrijkste acties die we

ondernemen om onze CO2-uitstoot te

verminderen is het hergebruik van flessen.

Al onze flessen worden minstens 50 keer

hergebruikt voordat deze worden gerecycled.

 

Hernieuwbare energie

We gebruiken 100% groene energie om

het elektriciteitsverbruik van al onze

Europese activiteiten te dekken. Met dit beleid

hebben we de CarbonNeutral®

certificering gerealiseerd.

 

energia renovable AguaEden