Wereld Water Dag 2016

Bewustmaking van het thema schoon water: Wereldwaterdag 2016
CSR

Bewustmaking van het thema schoon water: Wereldwaterdag 2016

Sinds 1993 wordt door de Verenigde Naties elk jaar op 22 maart Wereldwaterdag gevierd, uitsluitend ter bewustmaking van het belang van deze onmisbare natuurlijke hulpbron. Op deze dag wordt bewust stilgestaan bij het belang van water en denken we aan de mensen voor wie water geen vanzelfsprekendheid is.

Het thema van deze editie van Wereldwaterdag is better water, better jobs. Daarbij komt vooral het vermogen van water om mensenlevens te veranderen naar voren. Volgens de Verenigde Naties (VN) werken er 1,5 miljard mensen in watergerelateerde sectoren, ofwel ongeveer de helft van de wereldwijde beroepsbevolking. Bijna alle banen zijn op de één of andere manier afhankelijk van water, hoewel we dit vaak niet doorhebben. Enkele voorbeelden:

  • 40% van de wereldwijde beroepsbevolking werkt in de landbouw, veeteelt, visserij of jacht. Daarvan werkt volgens de Wereldbank slechts 20% in betaald dienstverband.
  • Binnen de landbouwsector, die verantwoordelijk is voor 70% van het wereldwijde zoetwaterverbruik, wordt het bestaan van een boer sterk bepaald door water – van het beheer van de aanwezige bron tot de omgang met een dalend grondwaterpeil, klimaatverandering en waterschaarste.
  • In sommige gemeenschappen, waarvan vele in Afrika, moeten vrouwen en kinderen urenlang lopen om drinkbaar water te halen. Dit is zwaar werk dat niet als zodanig wordt erkend of betaald. Het is belangrijk dat dit verandert om zo de leefsituatie van vrouwen te verbeteren en meer kansen te creëren.

Dus of we het nu over de beschikbaarheid, de kwaliteit of de kwantiteit van water gaan hebben – het is meer dan duidelijk dat water een enorme impact heeft op de wereldwijde beroepsbevolking. Het is hoog tijd om het onderwerp van deze Wereldwaterdag ter harte te nemen – better water, better jobs. Steun dit project en bekijk de website www.unwater.org/worldwaterday/home/en/ waar je nog meer te weten kunt komen.

Bij Eden staat werken met water centraal, dus het thema van dit jaar ligt ons nauw aan het hart. Met trots steunen we projecten die noodlijdende gemeenschappen in Afrika voorzien van schoon water. Meer daarover leest u in een latere blog.